המסך המפוצל הבינלאומי המסך המפוצל הישראלי
המסך המפוצל הערבי המסך המפוצל האמריקני