המסך המפוצל הבינלאומי המסך המפוצל האמריקני המסך המפוצל הישראלי
המסך המפוצל הצרפתי המסך המפוצל הבריטי המסך המפוצל הגרמני